top of page

YÖNETİCİ
KOÇLUĞU

Liderlerin kendi vizyon, düşünce ve davranışlarına dair farkındalıklarını arttırmaları, kendi seslerini duyabilmeleri ve hedeflerini netleştirmeleri için güvenli bir alan sunuyoruz. Yaptığımız çalışmalarla onların liderlik kaslarını daha da güçlendirmelerine destek oluyoruz.

 

Üst düzey yöneticiler ile çalışırken kendilerine özgü, duruma ve ihtiyaca özel liderlik ve yönetim yaklaşımlarını bulmaları için onları destekliyoruz. Kalıcı bir değişim, gelişim ve dönüşüm sürecine liderlik etmeleri için en iyi versiyonlarına ulaşmalarını sağlıyoruz.

 

Örgütsel klinik psikoloji ve sistemik yaklaşımımız sayesinde yöneticileri, liderleri ve var oldukları sistem dinamiklerini iyi anlıyoruz. Danışanlarımızın iş ortamında karşılaştıkları engel ve zorlukların üstesinden gelmeleri için güçlü yönleri hakkında derin farkındalıklar kazanmalarına destek oluyoruz. Yüzeyin altındaki kök sebeplere odaklanıyor, en iyi iş çözümlerinin yaratılmasına katkı sunuyoruz.

 

ÇALIŞMA KONULARIMIZDAN BAZILARI

-    Yeni bir role uyumlanma

-    Yeni role hazırlık

-    Performans geliştirme

-    Strateji uygulaması

-    Değişim yönetimi 
-    Kültür geliştirme
-    Dayanıklılık
-    Esneklik
-    Liderlik iletişimi
-    Çeşitlilik ve kapsayıcılığı geliştirmek
-    İlişki yönetimi
-    Çatışma yönetimi
-    Dijital dünyada liderlik
-    Belirsizliklerle başa çıkma
-    Takım yönetimi

-    Paydaş yönetimi

bottom of page