top of page

AİLE ŞİRKETLERİ
DANIŞMANLIĞI

Aile şirketlerinde edindiğimiz üst düzey iş deneyimiyle, şirketlerin büyümesi, gelişmesi ve en iyi versiyonuna ulaşmasına katkıda bulunuyoruz.

Bu alandaki danışmanlık hizmetimiz aileyi ortak bir vizyonda birleştiren, karşılaştıkları zorluklar ve fırsatlar hakkında ortak bir anlayışa getiren ve aralarındaki iletişimi geliştirip güçlendiren multidisipliner bir yaklaşımın uygulanmasını içeriyor.

 

ÇALIŞMA KONULARIMIZDAN BAZILARI

- Aile ilişkileri uyumu korunarak, iş performansının artırılması

- Aile içindeki beceriler, yetenekler ve deneyimlerin paylaşımı

- Üyeler arasındaki entelektüel, duygusal ve ruhsal bağların keşfedilmesi

- Liderlik, sahiplik, yönetişim

- Ortak anlayış ve güçlü iletişim geliştirilmesi

- Aile değerleri ve kurum kültürünün uyumlanması

- Aile vizyonu ile iş vizyonunun uyumlanması

Aile şirketleri global ölçekte en yaygın ticari organizasyon biçimlerinden biridir. Bugün dünyanın önde gelen şirketlerinin içerisinde pek çok başarılı aile şirketi yer almaktadır.

 

Yapılan araştırmalar ilham dolu bir gelecek planı olan, iyi yönetilen aile şirketlerinin benzerlerinden daha iyi bir performans ortaya koyduğunu göstermektedir. İşleyişleri ve ilişki bağlarıyla diğer organizasyonlardan farklı bir yapıya sahiptirler. Bu nedenle yerleşmiş değerler ve davranışların belirlenen hedefe yönelik değiştirilmesi özel bir danışmanlık yaklaşımı gerektirir. 

Aile şirketlerinde yönetim, mülkiyet, idare ve aile liderliği konularında pek çok olayın aynı anda ele alınması gerekir. İhtiyaç duyulan konulara etkin çözümler geliştirilmesi ise aile üyelerinin beceri, bilgi ve tutumlarını paylaşmasıyla mümkündür.

bottom of page