top of page

KADIN LİDERLİĞİ
ÇEŞİTLİLİK
KAPSAYICILIK

Liderlerin eşit, adil, çeşitlilik ve kapsayıcılık değerleriyle güçlendirilmiş bir gelecek kurmaları için varız. Kadın liderlerin liderlik kaslarını güçlendirerek cam tavanları kırmaları ve kariyerlerinde güvenle ilerlemeleri için onları destekliyoruz.

 

Ayrıca kurumların eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık değerlerini benimseyen bir iş anlayışı geliştirmeleri için danışmanlık veriyoruz.

İş dünyasında eşitsizlik sorununun giderilmesi, çalışan çeşitliliği ve kapsayıcılığın sağlanmasında kadınların en üst düzeyde temsili büyük önem taşımaktadır. Yönetim kurullarında ve liderlik koltuklarında kadınlara yer verilmesi, bugün artık kurumların sağlam bir iş anlayışı olduğunun temel göstergesi sayılmaktadır.

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) “Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Raporu 2021”e göre; dünyada cinsiyet eşitsizliğinin COVID – 19 Pandemisi öncesi için 99,5 yıl içinde son bulması beklenirken, bu sürenin bugün bir nesil daha geriye giderek 135,6 yıla çıktığı belirtilmiştir. 


Sürdürülebilir kalkınma için en önemli koşul üretim faktörlerinin ve iş gücünün en yüksek seviyede ve verimlilikte kullanımının sağlanmasıdır. BM Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin 5. maddesi olarak yer alan “toplumsal cinsiyet eşitliği”ne katkı sağlanmak ve sorumluluk almak, bugün artık devlet ve yerel yönetimler kadar kuruluşlar açısından da öncelikli ve elzemdir. Şirketler için toplumu ve ekonomiyi derinden etkileyen bu konuya eğilmek, çözüm üretmek, katkı sağlamak topluma olan sorumluluklarını yerine getirmek açısından göz ardı edilemeyecek bir zorunluluktur. 
 

bottom of page