top of page

LİDERLİK GELİŞİM WORKSHOPLARI

Kurumların ihtiyaçlarına yönelik tasarladığımız “Liderlik Gelişim Workshopları”nda, yöneticileri liderlik modelleri ve yetkinlikleri konusunda geliştiriyor, verdiğimiz koçluk hizmetiyle gelişim süreçlerine rehberlik ediyoruz.

 

Kişisel farkındalıkların artırılması, bilgi ve yeteneklerin ortaya çıkarılması ve yenilikçi çözümlerin üretilmesi için liderlik süreçlerini destekliyoruz.

 

Tasarladığımız workshoplarla, kurumların kişisel farkındalığı yüksek, dinamik, dayanıklı, çevik, esnek, şeffaf, samimi, iş birliğine yatkın, tüm paydaş ilişkilerinde güven inşa eden, sürdürülebilir değişim ve dönüşümün öncüsü, ilham veren liderler kazanmalarına katkı sunuyoruz.

Liderlik Gelişim Workshopları’nda interaktif bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. 

WORKSHOP KAPSAMI

- Liderlik modelleriyle ilgili bilgi içeriği sunulması

- İnteraktif diyaloglarla konu ya da durumun analiz edilmesi

- Farkındalık yaratma

- Hedef belirleme

- Aksiyon planı oluşturma ve uygulama

- Koçluk süreci

bottom of page