top of page
  • Nazlı Özek

Liderliğe Bakış

Dünya genelinde son birkaç yıldır ekonomik, politik, sosyolojik büyük değişimler yaşanıyor. Bu değişim çalışma hayatını da derinden etkiliyor. Yeni dünya düzenine uyumlanmak, verim ve performansı artırmak, çalışan bağlarını güçlendirmek üzere uzaktan çalışma, hibrit çalışma sistemleri deneniyor, çalışma saatleri yeniden düzenleniyor. Kuruluşların kendi çalışma konularının yanı sıra artık yaşamın diğer alanlarındaki pek çok bilinmeyenle de mücadele etmeleri gerekiyor.Çalışma ortamında işlemeyen ve dönüştürülemeyen sistemler devre dışı bırakılırken, değişen ihtiyaçlara uyum sağlayacak yeni sistemler hızla inşa edilmeye çalışılıyor. Kuruluşlar bu gerçeklikler içinde yönetimsel süreçlerini ve liderlik yaklaşımlarını yeniden gözden geçiriyorlar. İş dünyasının hızlı değişimi yöneticilerden beklentileri de yükseltiyor… Yöneticilerin artık ellerindeki kaynakları daha iyi değerlendirerek, daha düşük maliyette, daha hızlı, daha kaliteli ve sürdürülebilir işler yapmaları gerekiyor.


Yeni dönem liderlerinin sezgisel, duygusal zekası ve kişisel farkındalığı yüksek, dinamik, dayanıklı, çevik, esnek, şeffaf, samimi ve iş birliğine yatkın olması bekleniyor. Liderler tüm paydaşlarla güven inşa etmeli, sürdürülebilir değişim ve dönüşümü yaratabilme gücüne sahip olmalı. Daha iyi bir gelecek için ilham veren bir vizyon yaratmaları, tüm çalışanlarını da bu vizyona ulaştıracak yolda ilhamla ve inançla yürümelerini sağlamaları gerekiyor.


Kurumlar ve yöneticileri için koçluk ve danışmanlık desteğinin hiç olmadığı kadar önemli olduğu bu dönemde, liderler ve lider takımlar ile iş dünyasının sürekli değişen taleplerine daha kolay yanıt vermeleri için çalışıyoruz.


Nazlı Özek

Kommentare


bottom of page